Гимнkimmkология: Лютер и Бах

Гимнkimmkология: Лютер и Бах Твердыня нам Господь Гимн Реформации Реформация, начатая Мартином Лютером в 1517 году, преобразовала религиозное понимание его времени и понимание взаимоотношений между человеком и Творцом. Понятие религиозных перемен повлияло на разные стороны человеческого опыта, и в политической и церковной отрасли в его время. Музыка, поэзия и искусство не были свободными от влияния […]

Музыка в протестантской реформации: от Лютера до настоящего времени

Музыка в протестантской реформации: от Лютера до настоящего времени Писания увещевают христиан назидать «самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу» (К Ефесянам 5:19). Как? Этот стих объясняет, что «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью». Таким образом мы будем укреплены не только говорить посредством […]

Breve História da Música Sacra Até a Reforma Protestante

 BREVE HISTÓRIA DA MÚSICA SACRA ATÉ A REFORMA PROTESTANTE    A música no Antigo Testamento Religião e arte andam juntas desde o início do mundo. Deus tem um aguçado senso artístico. Em cada um dos seis dias da criação, Ele aprovou o que Ele mesmo tinha feito. Viu que tudo era bom, tudo era belo. […]

Muzica în Reforma protestantă: de la Luther până astăzi

Muzica în Reforma protestantă: de la Luther până astăzi Scriptura le cere creştinilor: „vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări şi cu cântări duhovniceşti, cântând şi lăudând pe Domnul în inima voastră” (Efeseni 5:19). Cum? Versetul explică faptul că aceasta se poate realiza având „cuvântul lui Hristos locuind în voi din abundenţă în toată înţelepciunea.” […]

Imnologie: Luther si Bach

Imnologie: Luther si Bach Cetate tare-i Dumnezeu:  Imnul Reformei Reforma iniţiată de Martin Luther în anul 1517 a transformat înţelegerea religioasă a timpului său şi tot odata înţelegerea relaţiei dintre fiinţa umană şi Creator. Conceptul de schimbare religioasă a influenţat diferite faţete ale experienţei umane, atât în ce priveste dimensiunea politică, cât şi dimensiunea eclesiastică […]

Principii muzicale ale Reformei protestante

Principii muzicale ale Reformei protestante Anul 2017 este marcat de tributuri şi celebrări în cinstea celei de-a 500-a aniversări a Reformei Protestante. Cinci secole au trecut de la acea miercuri istorică şi plină de semnificaţie, 31 octombrie 1517, când un curajos şi îndrăzneţ călugăr augustinian, Martin Luther, cel mai mare erou al Reformei, a fixat […]

O SCURTĂ ISTORIE A MUZICII SACRE

O SCURTĂ ISTORIE A MUZICII SACRE PÂNĂ LA REFORMA PROTESTANTĂ   Lectură suplimentară MUZICA ÎN VECHIUL TESTAMENT Religia şi arta au fost strâns legate între ele chiar de la începutul lumii. Dumnezeu are un simţ artistic foarte dezvoltat. În fiecare din cele şase zile ale Creaţiunii, El a aprobat ceea ce făcuse El însuşi. El […]

Contextul Istoric Muzical al Reformei Protestante

Contextul Istoric Muzical al Reformei Protestante Într-o schemă profetică divină, timpul sfârşitului urma să fie precedat de o perioadă de 1260 de ani de întuneric spiritual dens şi de întuneric moral, comandat de Satan prin biserica Romei şi sistemul care o conduce: papalitatea. În timpul Evului Mediu, puterea politică a bisericii Romane nu cunoştea limite. […]

Reforma en la Música: desde Lutero hasta hoy

Las Escrituras piden a los cristianos que hablen entre sí “con salmos, himnos y cánticos espirituales,” cantando y haciendo melodías en su corazón al Señor (Efesios 5:19). ¿Cómo? El versículo explica que es por la habitación de la palabra de Cristo en los creyentes “ricamente en toda sabiduría”. De ese modo seremos fortificados no sólo […]

Reforma na música: de Lutero até hoje

A Escritura pede aos cristãos que falem entre si “com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e fazendo melodias” em seus corações ao Senhor (Efésios 5:19). Como? O versículo explica que é pela habitação da palavra de Cristo nos crentes “ricamente em toda sabedoria”. Assim, seremos fortificados não só para falar através da música, mas […]