Pericolele muzicii carismatice

Pericolele muzicii carismatice Este păcat să fii bucuros? Viața de creștin este o viață de bucurie, de belșug! „Eu am venit ca (oile) să aibă viață, și s-o aibă din belșug,” a spus Isus în Ioan 10:10, referindu-se la urmașii Săi credincioși. Dacă ești un ucenic credincios al lui Hristos, viața Lui îți este dăruită! […]

DE CE SĂ SPUI NU MUZICII CARISMATICE

DE CE SĂ SPUI NU MUZICII CARISMATICE „Fiţi plini de Duh” (Efeseni 5:18), era îndemnul apostolului Pavel adresat efesenilor, cât și nouă tuturor. „Scopul lui Dumnezeu din veacurile veșnice a fost ca fiecare ființă creată, de la serafimul luminos şi sfânt până la om, să fie un templu în care să locuiască Creatorul.”1 Plinătatea vieții […]

Muzica în Reforma protestantă: de la Luther până astăzi

Muzica în Reforma protestantă: de la Luther până astăzi Scriptura le cere creştinilor: „vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări şi cu cântări duhovniceşti, cântând şi lăudând pe Domnul în inima voastră” (Efeseni 5:19). Cum? Versetul explică faptul că aceasta se poate realiza având „cuvântul lui Hristos locuind în voi din abundenţă în toată înţelepciunea.” […]

Imnologie: Luther si Bach

Imnologie: Luther si Bach Cetate tare-i Dumnezeu:  Imnul Reformei Reforma iniţiată de Martin Luther în anul 1517 a transformat înţelegerea religioasă a timpului său şi tot odata înţelegerea relaţiei dintre fiinţa umană şi Creator. Conceptul de schimbare religioasă a influenţat diferite faţete ale experienţei umane, atât în ce priveste dimensiunea politică, cât şi dimensiunea eclesiastică […]

Principii muzicale ale Reformei protestante

Principii muzicale ale Reformei protestante Anul 2017 este marcat de tributuri şi celebrări în cinstea celei de-a 500-a aniversări a Reformei Protestante. Cinci secole au trecut de la acea miercuri istorică şi plină de semnificaţie, 31 octombrie 1517, când un curajos şi îndrăzneţ călugăr augustinian, Martin Luther, cel mai mare erou al Reformei, a fixat […]

O SCURTĂ ISTORIE A MUZICII SACRE

O SCURTĂ ISTORIE A MUZICII SACRE PÂNĂ LA REFORMA PROTESTANTĂ   Lectură suplimentară MUZICA ÎN VECHIUL TESTAMENT Religia şi arta au fost strâns legate între ele chiar de la începutul lumii. Dumnezeu are un simţ artistic foarte dezvoltat. În fiecare din cele şase zile ale Creaţiunii, El a aprobat ceea ce făcuse El însuşi. El […]

Contextul Istoric Muzical al Reformei Protestante

Contextul Istoric Muzical al Reformei Protestante Într-o schemă profetică divină, timpul sfârşitului urma să fie precedat de o perioadă de 1260 de ani de întuneric spiritual dens şi de întuneric moral, comandat de Satan prin biserica Romei şi sistemul care o conduce: papalitatea. În timpul Evului Mediu, puterea politică a bisericii Romane nu cunoştea limite. […]